Temari sushi

Temari z rybą (rodzaj ryby do wyboru) 2 szt.  23 zł
Temari z warzywem lub owocem  2 szt.  22 zł